ImplematiQ® Management B.V.

Correspondentie-adres
Appelgaarde 219
2272 TE  VOORBURG

Contactgegevens
T:  +31 708 871 212
F:  +31 848 316 326

Andere bedrijfsgegevens
Bank:  NL35 KNAB 0256 1046 89
BTW:  NL819117274B01
KvK:   27171888 

[NEWPAGE] [CONTACTFORMULIER]

Algemeen

ImplematiQ® is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ImplematiQ® Management B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Haaglanden) onder nummer 27171888 .

[NEWPAGE]

Toegang

ImplematiQ® verleent u hierbij toegang tot www.implematiq.nl, een website die onderdeel is van de Media zoals omschreven in de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden . ImplematiQ® publiceert op www.implematiq.nl teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ImplematiQ® en derden werden aangeleverd. ImplematiQ® behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud van www.implematiq.nl aan te passen, onderdelen toe te voegen of te verwijderen.

[NEWPAGE]

Conformiteit aan "Cookie-wet"

www.implematiq.nl maakt geen gebruik van "First-Party Cookies" of "Third-Party Cookies". www.implematiq.nl maakt wel gebruik van "Third-party Requests" om informatie over uw bezoek aan www.implematiq.nl vast te leggen. Zie ook: www.cookiechecker.nl .

Daarnaast biedt www.implematiq.nl u de mogelijkheid, via het contactformulier, om een email-bericht aan ImplematiQ® te verzenden. ImplematiQ® gebruikt de door u aangeleverde informatie om uw vraag te beantwoorden.

[NEWPAGE]

Aard van de informatie

De informatie op www.implematiq.nl is van vrijblijvende aard en is niet bedoeld als een aanbod voor het sluiten van een overeenkomst. Overeenkomsten worden alleen gesloten door uw aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ImplematiQ®.

[NEWPAGE]

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.implematiq.nl geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen worden u aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. ImplematiQ® aanvaardt geen aansprakelijkheid Voor de gevolgen van dergelijke fouten.

[NEWPAGE]

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op www.implematiq.nl aangeboden teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij ImplematiQ®. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ImplematiQ®, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) en tenzij bij specifieke teksten, afbeeldingen of andere materialen anders is aangegeven.

[NEWPAGE]

Geregistreerde merken

ImplematiQ® Management B.V. heeft de namen ImplematiQ® , SystematiQ® en AutomatiQ® als woord- en beeldmerk gedeponeerd en geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

ImplematiQ® Management B.V. en ImplematiQ® B.V. zijn de gebruikers van de geregistreerde merken.

[NEWPAGE]

Website

Lonneke Beukenholdt van Blikveld (Zandvoort) tekende voor het grafisch ontwerp: Blikveld

Rogier Mulders van Zaffius (Haarlem) verzorgde de technische uitwerking: Zaffius

Sjaak Ramakers (Utrecht) maakte de portretfoto's: Sjaak Ramakers .

Alle andere foto's zijn gemaakt door Idsert Joukes (Voorburg): Idsert Joukes .

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

De Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van ImplematiQ® Management B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (Haaglanden) onder nummer 27171888 . Aldaar is een afschrift van de Voorwaarden tegen administratie- en verzendkosten verkrijgbaar. Voor een digitaal afschrift klikt u op Voorwaarden .

Contactgegevens & Contactformulier
 
 
 
Disclaimer & Website-informatie
 
 
 
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
 
 
 
  ImplematiQ® Management B.V. © 2008-