U wordt doorgestuurd...

Wie is ImplematiQ®?

ImplematiQ® is de naam waaronder Idsert Joukes zijn denk- en doecapaciteit tijdelijk aan opdrachtgevers ter beschikking stelt.

Wie > Idsert Joukes > Profiel

Idsert Joukes is een mens- en resultaatgerichte adviseur met goed ontwikkelde projectmanagementvaardigheden. Het ondersteunen van het beslissen over en het inregelen van "Wie" krijgt "Wat" "Wanneer" is zijn specialiteit. Daarom past hij zijn structurerende kwaliteiten bij voorkeur toe in projecten die tot doel hebben om organisatie-eenheden en uitvoeringsprocessen te vernieuwen. Zijn werkwijze is om samenwerkend en kennisoverdragend vorm en inhoud te geven aan de verandering en het veranderingsproces.

Idsert Joukes op LinkedIn

[NEWPAGE]

Wie > Idsert Joukes > Resumé

Idsert Joukes wordt op 7 januari 1967 in Antwerpen (België) geboren. In 1980 verhuist hij met zijn moeder en zussen naar Gorinchem. Daar doorloopt hij het Atheneum aan de C.S.G. Oude Hoven. Enkele jaren later studeert hij af in de Bedrijfskunde te Groningen.

Hij vervult de militaire dienstplicht bij de Directie Personeel Koninklijke marine als adviseur informatisering en automatisering. In 1994 zet hij zijn loopbaan voort als militair docent Bestuurlijke Informatiekunde aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder.

In 1998 wordt hij adviseur bij CMG, divisie Management Consultancy Government. Aldaar begint hij zijn ontwikkeling als implementatie-adviseur. Zijn voornaamste aandachtsgebied betreft het werkend opleveren van nieuwe organisaties en bedrijfsprocessen. Daarnaast verbindt hij zich als (hoofd-) docent aan de CMG Academie (later: Logica Academy).

[NEWPAGE]

Wie > Idsert Joukes > Resumé (vervolg)

Nadat CMG, via LogicaCMG, Logica wordt, besluit hij in 2007 om zich als zelfstandig organisatie-adviseur te vestigen. Bij ImplematiQ® is hij als senior implementatie-adviseur en projectleider werkzaam op de kennisgebieden:
- Bedrijfsacademies
- Business Process Management
- E-HRM
- Front Offices
- Facilitair Management & Huisvesting
- Shared Service Centra.